Броенето на калории е сред важните теми за отслабване, за които мненията на хората се разделят. Според едни следенето на калории е доказал ефективността си метод за отслабване, а според други – калориите нямат значение за намаляване на теглото и е напълно ненужно тяхното броене. Въпреки многото дебати върху темата, това разногласие продължава да съществува заради неразбирането на какво всъщност се дължи намаляването на теглото и какво е истинското условие за това.

📚Източници:

[1] Ефективно ли е броенето на калории? Достъпно на healline.com <http://www.healthline.com/nutrition/does-calorie-counting-work#section4>

[2] Как се броят калории? Достъпно на healhline.com <http://www.healthline.com/nutrition/counting-calories-101>

[3] Мета-анализ на изследвания, правени върху ефективността на броенето на калории <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4237119/pdf/obr0015-0598.pdf>