Компресирането на човешкия гръбнак при натоварване често кара хората да предполагат, че тренировките с тежести и спортовете, свързани с голямо натоварване, могат да бъдат причина за забавяне на растежа. За утвърждаването на този мит съществен принос има изследване, направено през 1970 г. в Япония върху деца, извършващи тежък физически труд. Децата, които работели по цял ден, не израствали и оставали по-ниски. Така постепенно започва да се разпространява схващането, че натоварването с тежести възпрепятства растежа, а скачащите спортове като баскетбол и волейбол, обратно, стимулират растежа и правят човек по-висок [1,9].

Ако митът, че „тренировките с тежести забавят растежа” обаче беше истина, то тогава скачащите спортове като баскетбола трябваше да имат същия ефект върху човешкото тяло, защото натоварването върху гръбначния стълб при приземяване след скок е няколко пъти по-голямо от натоварването при тренировки с тежести [1].

Какво показват изследванията?

Направените досега изследванията показват, че тренировките с тежести са напълно безопасни и не са открити доказателства, че те спират растежа [3,4,5]. Що се отнася до цитираното по-горе изследване в Япония, се оказва, че истинската причината за възпрепятстване растежа на децата, подложени на тежък физически труд, всъщност е системното недохранване. Съществуват наблюдения, според които приемът на достатъчно количество протеини през периода на израстване, на практика може да доведе до увеличаване на височината [1]. След края на Втората световна война например в Япония населението започва да се храни с много по-качествена храна (риба) и именно с това се обяснява, настъпилото с течение на времето, забележително увеличаване на средната височина – с 10.7 сантиметра [7]. Други наблюдения показват, че Дания се е превърнала в една от държавите с най-много високи хора като прави впечатление силната положителна корелация между височината на датчаните и увеличаването на доходите на глава от населението [8].

Човешката височина е количествена или метрична характеристика, която се определя от множество гени и фактори от околната среда. В изследванията силата на наследствеността при човешката височина се изучава чрез степента на сходство между роднините [2]. Така чрез сравняването на генетичната прилика между роднини се дава възможност генетичният ефект да бъде „отделен” от влиянието на околната среда. За да се измери колко точно е „генетичното” сходство между роднини, учените измерват също броя на споделените генетични маркери. Така някои изследвания установяват, че влиянието на генетиката върху височината на хората, живеещи в САЩ и Европа, е около и над 80% [6], а на тези в Африка и Азия – около 65% [2]. Останалото зависи от различни фактори от околната среда, но предимно от храненето [1,2].

Инфографика, обобщаваща статията

 

По идея на Лъчезар Ананиев

Източници

[1] Как мога да си увелича височината? Достъпно на Quоara.com

[2] Каква част от височината ни се дължи на генетика и каква част на храната? Scientificamerican.com

[3] Dahab, et. al. Strength Training in Children and Adolescents. Sports Health, 2009

[4] Youth Misconceptions. Retrieved from Exrx.net

[5] Milone, et. al. There is no need to avoid resistance training (weight lifting) until physeal closurePhys Sportsmed, 2013

[6] Visscher, P, M. et. al. Assumption-Free Estimation of Heritability from Genome-Wide Identity-by-Descent Sharing between Full Siblings. PLOS, 2006

[7] Inside Japan: Surprising Facts About Japanese Foodways. Retrieved from westonaprice.org

[8] Why the Dutch are so tall? Retrieved from Randalolson.com

[9] Best, J. Effects of Physical Activity on Children’s Executive Function: Contributions of Experimental Research on Aerobic Exercise. Dev Rev, 2010

Получаваш подарък по случай новия ни сайт

 

Най-честият въпрос, който срещаме по време на консултация е "Защо нямам резултати?". Затова създадохме доклада:

"7 Начина да "отключим" Резултатите си"

Една от най-търсените ни консултации, вече в електронен формат, безплатно за теб. (подарък на стойност 50лв)

Провери мейла си за линк към доклада!