Strong by Science Logo
Причинява ли еритритолът инфаркт и инсулт?

Причинява ли еритритолът инфаркт и инсулт?

Ново изследване, публикувано на 27.02.2023 в престижния научен журнал Nature Medicine, показва че еритритолът се свързва с повишен риск за основни негативни сърдечни събития (т.нар. MACE – major adverse cardiovascular events), независимо от традиционите рискови...