Strong by Science Logo
Трансформацията на Стефан

Трансформацията на Стефан

Преди да ни потърси, Стефан дълго се бе колебал как да направи първата крачка към своето по-активно Аз. Той никога не бе тренирал и затова носеше в себе си притеснение, страх и нерешителност. За да не е сам в това приключение, Стефчо избра да се довери на нашия екип и...