Strong by Science Logo
Трансформацията на Ивайло

Трансформацията на Ивайло

😎 Обичаме, когато клиентите ни се изненадват приятно от себе си и откриват в самите тях неподозирани сила, ентусиазъм и енергия! За подобна вътрешна промяна понякога е нужно много малко: ⭐ да намериш движение, което обичаш; ⭐ треньор, който те...