Л-карнитин: ефективна добавка или маркетингов трик?

Публикувано на: 31.07.2021
Последна редакция: 2024 г.
Прочитания 8935

Сигурно си чувал за Л-карнитина като добавка, спомагаща горенето на мазнини. Това е една от най-обсъжданите и широкоразпространени добавки в света, като у нас се радва също на висока популярност.

Предполагаемите ползи от тази добавка са множество и в най-различни направления. В тази статия ще разгледаме доколко всяка една от тях всъщност е подкрепена от доказателства, за да знаеш дали си струва да приемаш Л-карнитин.

Какво представлява Л-карнитинът?

Карнитинът е амониева съставка, която се извлича от аминокиселини и се намира в почти всички клетки в човешкото тяло. Името на карнитина идва от латинската дума „карнус“, която означава „плът“, тъй като тази съставка е извлечена от месо. Карнитинът играе ключова роля в производството на енергия. Той транспортира дълговерижните мастни киселини в митохондриите [1]. Митохондриите пък са мястото, където нашето тяло произвежда енергия чрез оксидиране на мазнините. Заради тези си функции карнитинът е концентриран в скелетните мускули и сърдечния мускул, които използват мастните киселини като гориво за производството на енергия.

Карнитинът е общото наименование на няколко вида съставки, измежду които Л-карнитин, ацетил Л-карнитин и пропионил Л-карнитин [1].

Л-карнитинът е субстанция, която прилича на витамин и е непротеинова модифицирана аминокиселина, която се произвежда в черния дроб и бъбреците на живите организми [2]. Основните източници на Л-карнитин са животинските продукти като месо, риба и млечни продукти [1]. Като цяло се счита, че човешкото тяло произвежда достатъчно Л-карнитин, за да задоволи нуждите на повечето хора. По генетични или медицински причини обаче някои хора не могат да произвеждат достатъчно Л-карнитин и при тях тази съставка се води за есенциално хранително вещество. Точно тези хора са хората, които имат нужда от допълнителен прием. Здравите хора обаче, включително и вегетарианците, нямат нужда от допълнителен прием, защото си набавят достатъчно от диетата [2].

Здравословни ползи от прием на Л-карнитин

Въпреки че повечето хора си набавят нужното количество Л-карнитин, ползите, които се приписват от допълнителен прием, са много. Най-популярните от всички ползи, разбира се, са свързани с отслабването. Други ползи, които му се приписват, са свързани със спортната производителност; мускулната треска; мозъчните функции; някои остри и хронични заболявания като ССЗ, периферна артериална болест, СПИН, рак, диабет, крайни етапи на бъбречни заболявания и импотентност [1]. Най-отгоре обаче стои отслабването. Заради ролята си в производството на енергия, Л-карнитинът е известен и се продава именно като добавка за топене на мазнини [3].

Здравословни ползи от Л-Карнитнин

Преди да се запознаем с доказателства за ефективността на Л-карнитина по отношение на отслабването, ще разгледаме доказателствата в другите направления.

Физическа производителност

По отношение на физическата производителност систематичен обзор на научната литература от 2020 година, проведен от Международното общество по спортно хранене, стига до заключението, че [4]:

„Продължителна суплементация с Л-карнитин в някои специфични условия може да повлияе физическата производителност. От друга страна, Л-карнитинът повишава производство на триметиламин-N-оксид, който е свързан с повишен риск от атеросклероза. Ето защо са необходими допълнителни проучвания за ефектите от дългосрочния прием на Л-карнитин и неговото влияние върху сърдечно-съдовата система.“

Заради некатегоричността и несистемността на изследванията, становището на Институтът по медицина на САЩ гласи [1]:

„Някои спортисти приемат Л-карнитин, за да подобряват производителността си. Въпреки това обаче след 20 години изследвания по темата не са открити сигурни доказателства, че карнитиновите добавки могат да подобрят физическата производителност на здрави хора при дози, вариращи от 2 до 6 грама/ден. Карнитиновите добавки изглежда, че не увеличават употребата на кислород в огранизма нито подобряват метаболитния статус на трениращите, нито водят до непременно повишаване на нивата на карнитин в мускулите.“

Мускулна треска

Метаанализ на рандомизирани клинични изследвания от 2019 година за ефекта на Л-карнитина показва, че допълнителна суплементация може да намали мускулната треска и да подобри някои маркери за мускулни разкъсвания. Според провелите метаанализа учени обаче са необходими още изследвания, за да се изясни влиянието на Л-карнитина върху мускулната треска при различен тип механични и химически промени [5].

Мозъчни функции

Метаанализ от 2003 година върху двойно-слепи рандомизирани контролирани изследвания показва, че Л-карнитинът може да подобри мозъчните функции при възрастни с леки когнитивни увреждания и лека форма на Алцхаймер [6]. Това е и причината авторите на метаанализа да предложат Л-карнитина като опция за лечение на хора с такива състояния.

Сърдечно-съдови заболявания

Обзор от 2004 година върху изследванията, проучващи терапевтичния ефект на Л-карнитина върху сърдечно-съдовите заболявания при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност, показват, че продължителното перорално лечение с Л-карнитин при тези хора подобрява мускулната издръжливост, максималната кислородна консумация и работния капацитет [7].

Mетаанализ от 2013 година пък върху 13 контролирани изследвания, обхващащи 3629 човека, показва, че в сравнение с плацебо допълнителен прием на Л-карнитин се свързва с 27% редукция на смъртността по всички причини, 65% редукция на вентрикуларните аритмии и 40% редукция на симптомите на ангина при пациенти с остър миокарден инфаркт. Според провелите метаанализа учени обаче са необходими още изследвания за проучване на тези потенциални ефекти [8].

Периферна артериална болест

Периферната артериална болест е увреждане на артерия, която спира кръвния поток, отиващ към някои крайници, а клаудикацията е най-честият симптом на тази болест [9]. Клаудикацията се изразява в болка, предизвикана от недостатъчен кръвоток към мускулите по време на физическа активност и се появява най-често в краката след известен период на ходене. Проучванията пък показват, че прием на Л-карнитин може да подобри производителността на скелетните мускули при пациенти, страдащи от клаудикация.

Едно европейско плацебо-контролирано многоцентрово изследване върху пациенти с умерена до тежка клаудикация показва, че прием на Л-карнитин води до значително подобрение на максималното изминато разстояние, както и качеството на живот на пациентите [10]. Друго подобно двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване показва че прием на пропионил Л-карнитин подобрява изминатото разстояние и скоростта на ходене, редуцира болката и подобрява възприятието за здравословното състояние на 155 пациенти с инвалидизираща клаудикация [11]. Метаанализ от 2013 година върху 13 контролирани изследвания, обхващащи 1002 пациента, потвърждава тези резултати като показва, че прием на пропионил Л-карнитин води до статистически значимо увеличение в изминатото разстояние при пациенти с клаудикация [12].

Рак

Малкото изследвания, с които разполагаме, за влиянието на Л-карнитина върху рака, показват, че допълнителен прием може да намали умората и да подобри настроението и качеството на съня при пациенти, които имат дефицит на карнитин [13,14]. Доказателствата обаче са оскъдни и за правене на категорични заключения са необходими още изследвания.

Диабет тип 2

По отношение на диабета някои изследвания показват, че прием на Л-карнитин може да подобри инсулиновата чувствителност и усвояването на глюкоза при пациенти с диабет тип 2 [15,16,17]. Други рандомизирани контролирани изследвания показват, че допълнителен прием на Л-карнитин може да е ефективен и за облекчаване на невропатични болки и регенериране на нервна тъкан при диабетна невропатия [18]. За да се проучи по-задълбочено този възможен ефект обаче и тук са необходими още изследвания.

СПИН и ХИВ

ХИВ вирусът причинява спад в броя на белите кръвни телца (лимфоцитите), което води до СПИН (Синдром на придобитата имунна недостатъчност). Съществуват някои проучвания, които показват, че прием на карнитин венозно и орално в дози между 2 и 6 грама/ден в продължение на няколко седмици или месеци при хора с ХИВ вируса може да забави смъртта на лимфоцитите [19,20], да намали невропатия [21,22] и да повлияе благоприятно на нивата на липидите в кръвта [23,24] . Доказателствата обаче са предварителни и с противоречиви резултати [21]. Точно затова и тук са необходими още изследвания, за да знаем със сигурност дали тези ползи са реални.

Крайни етапи на бъбречни заболявания и хемодиализа

Нивата на карнитин при хора с бъбречни заболявания могат да бъдат повлияни значително поради ред причини, свързани с ускорено изхвърляне и намален синтез. Точно затова много пациенти с крайни етапи на бъбречни заболявания, особено хора на хемодиализа (пречистване на кръвта), развиват карнитинова недостатъчност. Това на свой ред пък може да доведе до анемия, мускулна слабост, умора, променени нива на кръвни липиди и сърдечни проблеми. И точно при тези хора някои изследвания предполагат, че допълнителен прием на Л-карнитин във високи дози може да коригира някои от тези симптоми [25]. Систематичен обзор от 2002 година върху 18 изследвания, обхващащи 482-ма пациенти и проучващи влиянието на Л-карнитин при бъбречни заболявания, показва обещаващи резултати по отношение на анемията, но не открива ефект върху триглицеридите и общия холестерол [26]. Заради ограничения брой изследвания според авторите не могат да се правят изводи и за ефекта на Л-карнитина върху мускулната функция, работния капацитет и качеството на живот. Точно затова, за да правим категорични заключения и тук са необходими още изследвания.

Мъжка импотентност

Съдържанието на карнитин в семенната течност е директно свързано с броя и подвижността на сперматозоидите [27,28], което предполага, че допълнителен прием на тази съставка може да е от полза при третиране на мъжка импотентност. И точно това предполагат някои изследвания, а именно, че допълнителен прием на Л-карнитин в дози между 2 и 3 грама/ден в продължение на 3-4 месеца е възможно да подобри качеството на спермата чрез увеличаване на концентрацията и подвижността на сперматозоидите при мъже, страдащи от импотентност [29,30]. Не всички изследвания потвърждават тези предположения обаче [31]. Точно затова, за да правим категорични заключения и тук са необходими още и по-големи и качествени изследвания.

Отслабване

Независимо от доказателствата, с които разполагаме в другите категории, най-важната полза, с която се свързва Л-карнитина, си остава отслабването. Предполагаема ефективност на Л-карнитин в това отношение се основава на факта, че допълнителен прием ще доведе до междуклетъчно повишение в концентрацията му [32]. Това на свой ред пък се предполага, че ще активира оксидирането на мазнини и по този начин ще спомогне и ще забърза отслабването. Ето до какви резултати стига един метаанализ от 2016 година, обхващащ 9 изследвания с 911 човека [32]:

„Нашите резултати показаха, че хората, които получиха Л-карнитин, намалиха теглото си повече в сравнение с контролната група. Резултатите ни показаха обаче, че когато карнитинът се използва за дълги периоди, разликата в отслабването намалява с времето. Карнитинът може да е ефективен за отслабване при възрастни, но доказателствата все още не са достатъчни за правене на категорични заключения.“

След публикуването си същият този метаанализ става обект на критика от други учени, които изпращат писмо до редакторите на журнала, в който е публикуван. Ето какво казват те [33]:

  „От 9-те изследвания, използвани в метаанализа, само 4 използват основно Л-карнитин. Останалите 5 използват други лекарства като орлистат и субитрамин или промени в начина на живот, включително калорийна рестрикция и упражнения. Това е тежка методологична грешка и трябва поне да бъде дискутирана. Допълнително на това авторите не са споменали параметрите на изключване на изследваното население, заради което заключението, че „карнитинът може да е ефективен за отслабване при възрастни“ изглежда доста прибързано. В метаанализа не са включени и няколко изследвания, в които се използва само Л-карнитин. Статистическият анализ след включването на тези изследвания не открива значителен ефект от Л-карнитина по отношение на редуциране на теглото. Поради тези причини предположението, че Л-карнитинът може да е ефективен за отслабване не изглежда правилно.“

С други думи, авторите на въпросния метаанализ са включили изследвания, в които участниците използват и лекарства освен Л-карнитин, което прави невъзможно изолирането на ефекта от Л-карнитина. Допълнително на това не са включили няколко по-силни изследвания, които не откриват ефект и които са щели да повлияят на крайните резултати.

4 години по-късно, през 2020 година, се публикува още един метаанализ, проучващ ефективността на Л-карнитина за отслабване. Този метаанализ е значително по-голям по обем и обобщава не 9, а 37 рандомизирани контролирани изследвания, включващи близо 2292-ма участници. Ето до какви резултати стигат авторите му [34]:

„В сравнение с контролните групи, прием на Л-карнитин доведе до 1.53 повече свалени килограми при хора с наднормено тегло и 1.29 кг повече при хора със затлъстяване. Не беше открита значителна промяна при хората с нормално тегло. Редуциращият ефект на Л-карнитина върху теглото беше 1.08 кг в изследвания с период на проследяване до 12 седмици и 1.48 кг при изследвания с период на проследяване, по-голям от 12 седмици. Като се вземат под внимание тези резултати, както и някои леки странични ефекти като гадене, стомашен дискомфорт (2 г/ден) и производство на триметиламин-N-оксид, който е свързан с повишен риск от атеросклероза, изглежда, че за отслабване е по-логично следването на здравословна диета, а не консумацията на Л-карнитин. Причина е, че същото и дори по-голямо редуциране в теглото може да бъде постигнато чрез следване на здравословни диети без съзнателно съобразяване с калорийния прием.“

С други думи, суплементация с Л-карнитин може да е ефективна и да доведе до умерено сваляне на тегло, но основно при хора със затлъстяване и хора с наднормено тегло, не толкова при хора с нормално тегло. Отделно този редуциращ ефект е в рамките на до килограм и половина за няколко месеца. Точно затова според авторите следването на здравословна диета е по-логично вместо приемът на Л-карнитин, тъй като при здравословните диети човек може да редуцира теглото си в същия порядък дори и без съзнателно съобразяване с калорийния си прием.

Още нещо много важно, което трябва да вземем под внимание, е качеството на изследванията, които са били включени в този метаанализ. От 37 изследвания, само 24 са изследвали теглото на участниците, като 15 от тях са били с много слабо качество и са включвали най-голямата извадка – 707 участници. 4 от тях били със слабо качество и са включвали 190 участници. Само 5 са били с добро качество и са обхващали 623 участници. Разделяйки резултатите на метаанализа по качество на изследванията всъщност излиза, че колкото по-голямо е качеството на изследванията, толкова по-малка е разликата в средно свалено тегло на участниците. При изследванията с най-слабо качество средното свалено тегло е било най-голямо – 1.40 кг. При изследванията със слабо качество това свалено тегло вече е било 1.13 кг, а при изследванията с добро качество този ефект вече се стопил повече от два пъти – само на 0.62 кг. Тоест при по-голямо качество на изследванията виждаме по-малък регистриран ефект.

Колкото по-качествени са изследванията за Л-карнитин, толкова по-малък е откритият ефект

Това само по себе си може да служи като силна индикация за съмнение в ефективността на Л-карнитина като добавка за отслабване. Друг важен извод, който можем да направим от този метаанализ, е, че не е имало изследвания с отлично качество. Всичко това означава, че за да правим категорични заключения за ефективността на Л-карнитина по отношение на отслабването, са необходими още изследвания.

Странични ефекти от прием на Л-карнитин

За повечето хора прием на Л-карнитин до 2 грама/ден изглежда, че не води до странични ефекти. Точно затова това количество на прием е идентифицирано като безопасно [35]. Прием над 3 грама/ден обаче може да предизвика редица странични ефекти, измежду които гадене, повръщане, стомашни крампи, диария и миризма на риба [1]. Л-карнитиновите добавки могат да увеличат и нивата на триметиламин-N-оксид с времето [4,34,36]. Високи нива на тази съставка се свързват с повишен риск от атеросклероза. Атеросклерозата е заболяване на кръвоносните съдове, което може да доведе до образуване на съсиреци, тромбози и последващо запушване. По-редки странични ефекти от прием на Л-карнитин пък са мускулна слабост при хора с бъбречни заболявания и гърчове при хора, имащи история с гърчовете [1].

Трябва да се отбележи, че има и изследвания с прием на Л-карнитин по-голям от 3 грама/ден, в които не се откриват странични ефекти [35]. Тези изследвания обаче са недостатъчни за правене на категорични заключения. Поради тази причина са необходими допълнителни проучвания за безопасността на Л-карнитин при продължителен прием на високи дози. Точно затова прием на Л-карнитинови добавки трябва да се обмисли и в контекста на потенциалните странични ефекти.

Изводи

Най-важните изводи по отношение на ефективността на Л-карнитина, които можеш да запомниш от статията, са три:

    1. Допълнителен прием на Л-карнитин може да има ползи в няколко направления – отслабване, производителност, мускулна треска, мозъчни функции и заболявания като сърдечно-съдови заболявания, периферна артериална болест, рак, диабет, СПИН, бъбречни заболявания и импотентност.
    2. За голяма част от тези ползи доказателствата са слаби и са необходими още изследвания преди да правим категорични заключения.
    3. Ефектът на отслабване от Л-карнитина в най-добрия случай е малък (ако въобще го има). Става въпрос за разлика от килограм и половина в рамките на няколко месеца и се наблюдава основно при хора с наднормено тегло и затлъстяване. Допълнително на това този ефект се стопява до малко повече от 600 грама, ако гледаме само изследванията с добро качество. Според учените същият отслабващ ефект може да се получи и при следването на здравословна диета без съзнателно съобразяване с калорийния прием. Точно заради това и заради рискът от странични ефекти според тях именно следването на здравословна диета е по-логичният избор, когато се търси отслабване.

Прочети още: